Priser


Online booking Aarhus

Tilskud og støtte

Der ydes endnu ikke tilskud fra "Den offentlige Sygesikring" men derimod er der mange kommuner, som yder tilskud. Så spørg din kommune - du skal henvende dig i socialforvaltningen.


Sygeforsikringen danmark yder for alle grupper et begrænset tilskud til zoneterapi, på max. kr. 670,- om året, og kun til behandling af en lægelig stillet diagnose. Læs mere her.

De fleste private sundhedsforsikringer yder tilskud til zoneterapibehandlinger hos RAB som Zone. Spørg dit forsikringsselskab.

Zoneterapeutskolen Iris på Gl. Kongevej i København har desuden en fond, hvor det er muligt for mindre bemidlede at søge hjælp til behandlinger hos en FDZ zoneterapeut.